Alidin: Middel mot denguefeber

Utviklet av Ali 07.09.2017

Fakta om Denguefeber

Den vanligste myggoverførte sykdommen i verden som forekommer i 100 tropiske og subtropiske land. Rammer cirka 95 millioner mennesker hvert år i følge WHO, og halvparten av verdens befolkning bor i risikoutsatte områder. Urbaniserte områder i fattige land med dårlig vannforsyning, boforhold og avfallshåndtering er mest utsatt.

Denguefeber

Den vanligste myggoverførte sykdommen i verden som forekommer i 100 tropiske og subtropiske land. Rammer cirka 95 millioner mennesker hvert år i følge WHO, og halvparten av verdens befolkning bor i risikoutsatte områder. Urbaniserte områder i fattige land med dårlig vannforsyning, boforhold og avfallshåndtering er mest utsatt.

Om sykdommen

Sykdommen smitter gjennom myggestikk, og ikke fra person til person. Den bryter ut fra to til ti dager etter at man har blitt smittet, og fører til influensalignende symptomer som feber og verkende muskler og ledd. Sykdommen er som regel ikke dødelig, men har en lang hvileperiode (rekonvalensperiode) med depresjon og hårtap før man kan føle seg i normal form igjen. I mellom fem og ti prosent av tilfellene utvikler sykdommen seg videre til Dengue Hemoragisk Feber (DHF), som har et alvorligere sykdomsbilde og en dødelighet på 30%. Det er fire forskjelige serotyper, og har man hatt en type er man immun mot den typen, men har større risiko for å utvikle DHF om man blir eksponert for en annen serotype.

Kun smertelindrende og febernedsettende

Det finnes ingen spesiell behandling mot denguefeber. Man må bare ta det med ro og bruke medisiner som Paracetamol mot feber og smerter. Den viktigste måten å unngå å få denguefeber er ved å unngå myggstikk når man reiser til utsatte områder, med påkledning, myggmiddel og myggnett.

Det er utviklet en vaksine mot denguefeber, som WHO i april 2016 anbefalte at høyrisikoland bør vurdere å introdusere vaksinen. Den er ikke enda tilgjengelig i Norge.

Politiske løsninger

  • Regjeringen må bidra til mer forskning på “ulønnsomme sykdommer” ved å bidra til helseinnflytelsesfondet, HIF.
  • Norske universiteter må gjøre sin forskning tilgjengelig for de som lager billige kopimedisiner.
  • Oljefondet må investere i legemiddelselskap som jobber for fattiges tilgang til medisiner, og ikke motsatt.