Lag din egen ønskemedisin med vår medisingenerator, og vis politikerne at du vil fylle hyllene i verdens apoteker!

Hvilken sykdom vil du lage medisin mot?

Hepatitt C er en virus-sykdom som rammer til sammen 150 millioner mennesker i verden. WHO beregner at rundt en halv million mennesker dør hvert år som følge av leverkomplikasjoner knyttet til Hepatitt C. De få medikamentene som kan brukes for å behandle sykdommen er patentert og svært overpriset i mange land.

Beskrivelse

Denne sykdommen, som stort sett bare finnes i Latin-Amerika, kan blant annet føre til hjertesvikt i ung alder. Den spres med veggdyr (teger). Den tar ca 10 000 liv i året, og rundt sju millioner mennesker er infisert.

Den vanligste myggoverførte sykdommen i verden som forekommer i 100 tropiske og subtropiske land. Rammer cirka 95 millioner mennesker hvert år i følge WHO, og halvparten av verdens befolkning bor i risikoutsatte områder. Urbaniserte områder i fattige land med dårlig vannforsyning, boforhold og avfallshåndtering er mest utsatt.

Leishmaniasis er en sykdom som angriper enten huden eller indre organer. Den kommer fra en parasitt som spres gjennom sandfluer. Ca. 2 millioner mennesker rammes årlig, og 70 000 mennesker dør hvert år av denne sykdommen.

Det antas at en tredjedel av verden er smittet av tuberkulose. Smitten spres gjennom luften, og rammer lungene men også andre organer. Her i Norge er vaksinen mot tuberkulose gratis, men mange steder i verden har de ikke råd til BCG. På tross av at det finnes vaksine og medisiner, er tuberkulose en av de største helseutfordringene i verden. Mer enn 95% av tuberkulosedødsfall skjer i utviklingsland.