Rimstar®: Tuberkulosemedisin (Advarsel: ikke alltid virksom!)

Rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamid 400 mg, etambutolhydroklorid 275 mg, 60 tabletter

Rimstar er et kombinasjonspreparat som man bruker i den to måneder lange innledende fasen av behandlingen. Hele behandlingen tar seks måneder, eller to år om man har multiresistent tuberkulose, og denne inkluderer da mange bivirkninger. Om denne ikke funker, er det ingen annen behandling som hjelper. Det gjøres ikke nok forskning på diagnostisering, medisiner og vaksiner for tuberkulose. Det trengs nye medisiner, spesielt mot multiresistent tuberkulose. Det at «Kun 2 prosent får nye tuberkulosemedisiner», medisiner som har mindre bivirkninger og som kan behandle flere, er en av Leger uten Grenser sine ti glemte kriser i 2016.

Tuberkulose

Det antas at en tredjedel av verden er smittet av tuberkulose. Smitten spres gjennom luften, og rammer lungene men også andre organer. Her i Norge er vaksinen mot tuberkulose gratis, men mange steder i verden har de ikke råd til BCG. På tross av at det finnes vaksine og medisiner, er tuberkulose en av de største helseutfordringene i verden. Mer enn 95% av tuberkulosedødsfall skjer i utviklingsland.

Om sykdommen

Tuberkulose er en sykdom som fører til en infeksjon, som oftest i lungene, med blodig hoste, slapphet, vekttap og svettetokter. Den kan også ramme andre organer i kroppen, men da smitter den ikke gjennom dråpesmitte. Man kan bli smittet av en tuberkulosebakterie uten å bli syk, og bare ha sykdommen latent i kroppen i flere år. Hvis man derimot utvikler infeksjonen i lungene og ikke får behandling, kan dødeligheten være over 50%.

Politiske løsninger

  • Regjeringen må bidra til mer forskning på “ulønnsomme sykdommer” ved å bidra til helseinnflytelsesfondet, HIF.
  • Norske universiteter må gjøre sin forskning tilgjengelig for de som lager billige kopimedisiner.
  • Oljefondet må investere i legemiddelselskap som jobber for fattiges tilgang til medisiner, og ikke motsatt.