Pentostam™: Gift mot leishmaniasis

Sodium stibogluconate 10 g, injeksjonsvæske

Ble utviklet på 1930-tallet og inneholder grunnstoffet antimon som kan være giftig. Mange føler seg dårligere under behandlingen enn før, og det krever intravenøs infusjon i tretti dager. Bivirkninger inkluderer redusert appetitt, metallisk smak i munnen, kvalme, oppkast, diaré, hodepine, tretthet, leddsmerter, muskelsmerter, svimmelhet, og bukspyttkjertelbetennelse.

Det finnes andre medisiner som er enklere å administrere og med færre bivirkninger, problemet er at de er for dyre og ikke like tilgjengelige.

Leishmaniasis

Leishmaniasis er en sykdom som angriper enten huden eller indre organer. Den kommer fra en parasitt som spres gjennom sandfluer. Ca. 2 millioner mennesker rammes årlig, og 70 000 mennesker dør hvert år av denne sykdommen.

Om sykdommen

Det finnes flere typer leishmaniasis, blant annet visceral leishmaniasis (angriper indre organer) og kutan leishmaniasis (angriper huden). Visceral leishmaniasis har en dødelighet på 90% hvis den ikke behandles, men med tidlig diagnose og behandling kan dødeligheten reduseres til mellom to og fem prosent. Selv etter vellykket behandling kan pasienten få tilbakefall. Kutan leishmaniasis er for tiden (2016) sterkt økende i Syria på grunn av mangelfullt helsetilbud.

Ingen, farlig eller dyr behandling

Behandlingen for leishmaniasis kommer an på typen og hvor man har fått sykdommen. Behandlingen kan være komplisert og involvere sykehusinnleggelse, og medisinen kan ha alvorlige bivirkninger. I tillegg kan medisinene være vanskelige å få tak i fordi de er dyre, medisinene er ikke registrert i alle land fordi det ikke er lønnsomt for selskapene i de fattigste landene, og det er ett eller få selskaper som produserer medisinene, noe som fører til at det fort kan gå tomt hvis det bryter ut en epidemi av sykdommen. Det har vært forsøk på å utvikle en vaksine, men foreløpig uten vellykket resultat.

Politiske løsninger

  • Regjeringen må bidra til mer forskning på “ulønnsomme sykdommer” ved å bidra til helseinnflytelsesfondet, HIF.
  • Norske universiteter må gjøre sin forskning tilgjengelig for de som lager billige kopimedisiner.
  • Oljefondet må investere i legemiddelselskap som jobber for fattiges tilgang til medisiner, og ikke motsatt