Våre eksperter hjelper deg å forstå årsakene til fattiges manglende tilgang på medisin i verden.

Hvorfor er prisen på medisin så dyr?

Fordi legemiddelselskaper tar patenter. Å ta patent innebærer at man får enerett på produksjon og salg i 20 år. Da bestemmer de prisen selv! Det er kostbart å fremstille medisin, men mange selskaper overpriser fordi vi i rike land har råd til å betale mye.

Hva vil det egentlig si å ta patent på medisin?

Når man tar patent på en medisin i et land, får man monopol på å produsere og selge medisinen i landet en bestemt periode. Selskapet som tar patent kan da bestemme hvor mye av den medisinen som skal produseres, hvem som kan produsere den og hvor mye den koster. For legemidler er patenter i utgangspunktet gyldige i 20 år fra patentet blir gitt. Noen ganger fortsetter likevel selskap å ha monopol på å produsere medisinen ved hjelp av noe som heter “evergreening”.

Er medisinene så dyre over hele verden?

Det er flere grunner til at medisiner er dyre. En av hovedårsakene er at de som har patent på medisinene, selv bestemmer prisen på produktet og hvem som kan produsere de. Når få produsenter får lov til å produsere medisinene, blir det lite konkurranse og dermed ikke lavere pris. I land hvor staten forhandler med legemiddelselskapene om priser, sånn som i Norge, blir prisene forhandlet ned. Men for land hvor velferdssystemet ikke er like godt utviklet blir det som oftest legemiddelselskapene som sette prisen.t

Hva er evergreening?

Noen ganger forandrer legemiddelselskapene litt på medisinene de har tatt patent på, akkurat nok til at de kan få et nytt patent. Da blir medisinen beskyttet i enda lengre tid, og det tar lenger tid før kopiprodusenter kan produsere medisinen til en billig penge.

Hva er kopimedisiner?

Når et patent på en medisin har gått ut, kan andre legemiddelselskaper produsere en såkalt kopimedisin. Det er en medisin med akkurat samme innhold som den opprinnelige, patenterte medisinen, men den er produsert av et annet selskap, og selges under et annet navn. Kopimedisinen kan ofte produseres billigere enn originalmedisinen, og kan derfor også selges billigere. Kopimedisiner er livsviktige for verdens fattige.

Hvorfor finnes det ikke god medisin mot sykdommer som ødelegger så mange liv?

Fordi legemiddelselskaper ikke prioriterer å forske på sykdommer som først og fremst rammer fattige, siden de kan betale lite for medisin. Det er mer lønnsomt å utvikle medisiner til oss i den rike delen av verden. Faktisk brukes 90 % av forskningsmidlene på sykdommer og lidelser som rammer 10 % av verdens befolkning.

Er legemiddelselskaper onde?

Nei, selskapene er ikke onde. Men veldig ofte prioriterer de å maksimere profitt fremfor å sikre at de som faktisk trenger medisinene får tak i dem. På mange områder er profitt et viktig insentiv for utvikling, men medisin er noe annet enn vanlige handelsvarer som cola og biler. Tilgang på medisiner er en forutsetning for god helse, og god helse er en menneskerett! Derfor må systemet endres, slik at det også blir lukrativt for selskaper å sikre at medisiner når ut til de som trenger det.