Diagnose:
Verden lider av medisinmangel! En tredjedel av verdens befolkning har ikke tilgang til nødvendige medisiner, fordi de ikke finnes eller er for dyre.

Men fortvil ikke! Changemaker vet hvilken behandling som skal til for å gjøre medisiner mer tilgjengelig for alle, og vi har skrevet ut resepter til de ansvarlige politikerne.

Ikke la apotekene stå tomme

Changemakers politiske resepter:

1. Health Impact Fund, støtt med 0,01% av BNP

Støtt nytt fond for utvikling av og forskning på viktige, men ulønnsomme medisiner.
Norge må gå inn som en aktiv forkjemper for Health Impact Fund (HIF), ved å støtte pilotprosjektet miniHIF med 0.01 % av BNP årlig.
GJØR MEDISINER TILGENGELIG FOR ALLE, OGSÅ DE FATTIGSTE!

2. Åpenhet og felles regelverk med krav om tilgjengelighet

Gjør forskning fra norske universiteter åpen og tilgjengelig for selskaper som lager billigere kopimedisin.
Norske universiteter må stille krav til at lisenser som kjøpes av farmasøytiske selskaper fra norske universistet skal tilgjengeliggjøres for produsenter som lager kopimedisiner i lav- og mellominntektsland, slik at fattige mennesker kan få tilgang på medisinene. Norske universiteter bør også ha et felles regelverk som sikrer åpenhet rundt lisensieringsprosessen
GJØR MEDISINER TILGENGELIG FOR ALLE, OGSÅ DE FATTIGSTE!

3. Etisk forvalting av Oljefondet

Sørg for at Oljefondet investerer i legemiddelselskap som jobber for fattiges tilgang til medisiner, og ikke det motsatte.
Oljefondet må utøve aktivt eierskap overfor farmasiselskaper og sørge for at de ikke hindrer fattiges tilgang til medisiner.
GJØR MEDISINER TILGENGELIG FOR ALLE, OGSÅ DE FATTIGSTE!